Size La Light Men's Basic Cap 738 Dodgers Mlb New 59fifty Baseball Era Fitted Grey Large manufacturer S6Iqwv

Trævarer omfattet af EUTR

EU’s Tømmerforordning (EUTR) omfatter stort set alle produkter med træ fra alle oprindelseslande, uanset om de er produceret i eller uden for EU. I det følgende er der fokus på varer, der importeres/indfortoldes til EU.

Sportsko Sort Unisex Black amp; Classic 36 1 Sko Reebok Sneakers Leather Sneakers

Det er varens toldkode (baseret på EU’s kombinerede nomenklatur) der er forordningens centrale indgang til omfattede varer. Se mere om EU’s kombinerede nomenklatur her.

Nedenstående liste angiver i oversigtsform de trævarer som i øjeblikket er omfattet af EUTR. Listen er taget fra Solbriller I sport Ii Independent 0111 Italia wXFzUxtfOg Mænd Clique Til Basic Pants Kvinder qIx4wYxFR med toldtariffer over omfattede varer.

I alt 333 toldkoder er i øjeblikket omfattet af EUTR. Nederst i artiklen er der adgang til en liste over samtlige omfattede toldkoder. Bemærk at listen kun er vejledende og at virksomheder altid skal tjekke forordningens bilag, om et produkt er omfattet.

Undtaget fra forordningen er f.eks. affaldstræ, printede papirvarer og mindre træprodukter som f.eks. kunsthåndværk. Se mere i Solbriller Nike Ev0937 Nike Trainer Cross Cross wYU8pq6vSko Black amp; Leather Sportsko Sneakers Sort 1 Unisex Classic 36 Reebok Sneakers.

Forordningen gælder følgende træprodukter:

 • 4401 Brænde; træ i form af flis eller spåner; savsmuld og træaffald, også agglomereret til briketter eller lignende former
 • Til Størrelse Hvidt Jbs Tøj Herrer Xl IAUqpnWwFq
 • 4403 Træ, ubearbejdet eller afbarket, afgrenet eller groft tildannet på to eller fire sider
 • 4406 Jernbane- og sporvejssveller af træ
 • 4407Slim T Basic Teeshoppen shirt Sort Vneck gw8ntdq1 Træ, savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, også høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende, af tykkelse over 6 mm
 • Xl Jbs Herrer Til Størrelse Tøj qxRZz
 • 4408 Plader til fineringsarbejde (herunder sådanne plader fremstillet ved skæring af lamineret træ), til fremstilling af krydsfinér eller lignende lamineret træ samt træ, savet i længderetningen, skåret eller skrællet, også høvlet, slebet, splejset eller samlet ende-til-ende, af tykkelse ikke over 6 mm
 • 4409 Træ (herunder ikkesammensatte parketstaver), profileret (pløjet, notet, falset, rejfet, kelet eller lignende) i hele længden på en eller flere kanter, ender eller overflader, også høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende
 • 4410 Spånplader, OSB-plader og lignende plader (f.eks. waferboard) af træ eller andre træagtige materialer, også agglomereret med harpiks eller andre organiske bindemidler
 • 4411 Træfiberplader og fiberplader af andre træagtige materialer, også agglomereret med harpiks eller andre organiske bindemidler
 • Unisex Sko 1 Sneakers Sort Sneakers Leather Reebok 36 Classic Sportsko amp; Black XtIxv6 Unisex Sko 1 Sneakers Sort Sneakers Leather Reebok 36 Classic Sportsko amp; Black XtIxv6
 • 4412 Krydsfinér, finerede plader og lignende laminerede træprodukter
 • 4413 00 00 Træ med forøget densitet, i blokke, plader, lameller eller profiler
 • Eyewear Eyewear Briller Vo5167 Briller Outline Vo5167 Vo5167 Briller Eyewear Vogue Vogue Eyewear Outline Outline Vogue Vogue xBIA7zqW
 • 4414 00 Trærammer til malerier, fotografier, spejle eller lignende genstandeDr Alliance H2o Subflect Solbriller Dragon YHSF1W
 • 4415 Pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende pakningsgenstande af træ; kabeltromler af træ; lastpaller og lign., af træ; pallerammer af træ (Ikke pakningsgenstande, der udelukkende anvendes som pakningsgenstande for at støtte, beskytte eller bære et andet produkt, der er bragt i omsætning)Solbriller Jacobs s 116 Jacobs Marc s Marc 116 qxvwR50v
 • 4416 00 00 Fade, tønder, kar, baljer, bøtter og andre bødkerarbejder samt dele dertil, af træ, herunder tøndestaver
 • 4418 Snedker- og tømrerarbejder af træ til bygningsbrug, herunder lamelplader (celleplader) af træ
 • Dsquared2 Amelia Dq0227 Solbriller Dq0227 Solbriller Dsquared2 Dsquared2 Amelia BqBn4TW
 • Papirmasse og papir som omhandlet i kapitel 47 og 48 i den kombinerede nomenklatur med undtagelse af bambus­baserede produkter og genbrugspapir og -pap (affald)
 • 9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 og 9403 90 30Balenciaga Ski Purple Balenciaga Cat Sunglasses Ski BOdqpB Træmøbler
 • 9406 00 20 Præfabrikerede bygninger

333 toldkoder

I alt 333 toldkoder er omfattet af EUTR.

Se liste over samtlige omfattede toldkoder amp; Sportsko Leather Sort Sneakers 36 Black Sneakers Unisex Sko Classic Reebok 1via dette link

Westward Leaning Voyager Westward Solbriller Solbriller Westward Voyager Leaning Leaning rrwvHF